МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

04 травня 2018 року була створена і набула юридичного статусу Громадська організація «Асоціація медичних працівників Донеччини».

Громадська організація «Асоціація медичних працівників Донеччини» є неприбутковою громадською організацією, яка об’єдналась на добровільних засадах на підставі спільних інтересів, з метою здійснення соціальної, правозахисної, інформаційної, консультаційної, виховної діяльності для членів Організації.

Головною метою діяльності Організації  є  об’єднання медичних працівників та координація  їх діяльності, з метою  піднесення державної та суспільної значимості професії лікаря, сприяння відродженню авторитету і престижу  медичної  галузі  в цілому.

Для досягнення головної мети завданнями діяльності ГО «Асоціація медичних працівників  Донеччини»  є:

  • сприяння поліпшенню рівня та якості надання медичної допомоги усім верствам населення;
  • сприяння залученню провідних фахівців області для розробки і реалізації програм медичної допомоги;
  • сприяння зросту професійного рівня українських лікарів до міжнародного, шляхом підвищення кваліфікації  і  сертифікації їх діяльності;
  • сприяння становленню і розвитку міжнародних науково-технічних зв’язків між областю та іншими державами в галузі медицини;
  • сприяння формуванню пріоритетних напрямів медичної науки, організація та участь у проведенні науково-практичних досліджень актуальних проблем у галузі медицини;
  • представництво законних інтересів членів ГО «АМПД» у громадських організаціях, державних організаціях місцевого самоврядування та його структурних підрозділів, юстиції, прокуратури, судах різних інстанцій та інших державних і недержавних установ, забезпечення юридичного захисту їхніх громадянських прав, професійних, соціальних та економічних інтересів.

Контакти

Адреса: 85300, Донецька область, м. Покровськ, вул. Руднєва, буд. 73

Телефони:

(050) 880-80-68 – Шутько Сергій Леонідович (голова АМПД);

(050) 107-74-39 – Бабков Вадим Дмитрович (заступник голови АМПД);

(050) 842-64-36 – Журба Анастасія Віталіївна (секретар АМПД).

Веб-сайт: amwd.com.ua

E-mail: amwd@ukr.net